Begroting

ArchiMate-element Begroting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-b93e229a-8279-41e9b-2109-196d14e0cba
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Begroting
Documentatie  : Het opstellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.
Domein  : Bedrijfsvoering
Object ID  : b93e229a-8279-41e9b-2109-196d14e0cba
Object ID_nl  : b93e229a-8279-41e9b-2109-196d14e0cba
Original ID  : id-b93e229a827941e9b2109196d14e0cba
Semanticsearch  : begroting
ArchiMate-views  : 
Relaties  :