crediteur

ArchiMate-element crediteur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-fb1aab90-43fa-423db-6906-ebf43ddfd31
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : crediteur
Documentatie  : Een individu of organisatie die een vordering heeft bij het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan het waterschap. In de praktijk meestal een leverancier of opdrachtnemer.
Object ID  : fb1aab90-43fa-423db-6906-ebf43ddfd31
Object ID_nl  : fb1aab90-43fa-423db-6906-ebf43ddfd31
Original ID  : id-fb1aab9043fa423db6906ebf43ddfd31
Semanticsearch  : crediteur
ArchiMate-views  : 
Relaties  :