Financiën

ArchiMate-element Financiën
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-1a6ca48a-64ab-43b8a-9a48-0708acd1bd2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Financiën
Documentatie  : Groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met geldmiddelen.
Semanticsearch  : financiën
Object ID  : 1a6ca48a-64ab-43b8a-9a48-0708acd1bd2
Object ID_nl  : 1a6ca48a-64ab-43b8a-9a48-0708acd1bd2
Original ID  : id-1a6ca48a64ab43b8a9a480708acd1bd2
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met geldmiddelen. (Grouping) Financiën Aanvraag van financiële middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten. (BusinessObject) subsidieaanvr- aag Staat van verschuldigde kosten wegens geleverde goederen, diensten of werkzaamheden. (BusinessObject) factuur Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door het waterschap. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) debiteur Meest omvattende recht dat een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) op een zaak kan hebben. (BusinessObject) eigendom Een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de organisatie tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling Een betaling is een overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (BusinessObject) betaling Inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een product of dienst van de organisatie tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Een individu of organisatie die een vordering heeft bij het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan het waterschap. In de praktijk meestal een leverancier of opdrachtnemer. (BusinessObject) crediteur rekening bestaande uit een lijst van gelijksoortige uitgaven- en inkomstenposten. (BusinessObject) grootboekreke- ning Verzameling van alle grootboekrekeningen. (BusinessObject) grootboek Een plicht om iets te betalen (BusinessObject) verplichting CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2022 13:06:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2022 13:06:24 CEST

</noinclude>