Schouwcomponent

ArchiMate-element Schouwcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-d4a53783-4aab-4fe3-86c5-f3e030060ffe
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Schouwcomponent
Documentatie  : Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : d4a53783-4aab-4fe3-86c5-f3e030060ffe
Object ID_nl  : d4a53783-4aab-4fe3-86c5-f3e030060ffe
Original ID  : id-d4a53783-4aab-4fe3-86c5-f3e030060ffe
Semanticsearch  : schouwcomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :