Modellerings- en simulatiecomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Modellerings- en simulatiecomponent
ArchiMate-element Modellerings- en simulatiecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c54d63a2-4d6b-459c-a228-a5ab6b0e1cb6
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Modellerings- en simulatiecomponent
Documentatie  : Component om de fysieke werkelijkheid (van bijvoorbeeld het watersysteem) te modelleren en te simuleren wat de gevolgen zijn van specifieke omstandigheden op de gemodelleerde werkelijkheid.
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : c54d63a2-4d6b-459c-a228-a5ab6b0e1cb6
Object ID_nl  : c54d63a2-4d6b-459c-a228-a5ab6b0e1cb6
Original ID  : id-c54d63a2-4d6b-459c-a228-a5ab6b0e1cb6
Semanticsearch  : modellerings- en simulatiecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :