Medewerkerbeoordeling

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Medewerkerbeoordeling
ArchiMate-element Medewerkerbeoordeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-26026803-55ea-445e8-cc9e-4eada7484dc
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Medewerkerbeoordeling
Documentatie  : Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.
Bron  : https://hora.surf.nl/index.php/Id-f626b22c-7581-1aa1-ca88-7dd92489a017
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 26026803-55ea-445e8-cc9e-4eada7484dc
Object ID_nl  : 26026803-55ea-445e8-cc9e-4eada7484dc
Original ID  : id-2602680355ea445e8cc9e4eada7484dc
Semanticsearch  : medewerkerbeoordeling
ArchiMate-views  : 
Relaties  :