As-Built objectdocumentatie

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessObjects > As-Built objectdocumentatie
ArchiMate-element As-Built objectdocumentatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0eb71a93-2579-4f349-84ce-52871ec0dee
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : As-Built objectdocumentatie
Documentatie  : Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk zoals feitelijk gerealiseerd. (wat is er daadwerkelijk gecreëerd)
Object ID  : 0eb71a93-2579-4f349-84ce-52871ec0dee
Object ID_nl  : 0eb71a93-2579-4f349-84ce-52871ec0dee
Original ID  : id-0eb71a9325794f34984ce52871ec0dee
Semanticsearch  : as-built objectdocumentatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :