bekendmaking

ArchiMate-element bekendmaking
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0b6c0020-c0c8-4ffaa-ee20-0c47b648285
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : bekendmaking
Documentatie  : Het officieel bekendmaken van een vastgesteld besluit waardoor eenieder kennis kan nemen van de inhoud. Besluiten treden niet eerder in werking dan zij bekendgemaakt zijn. Bevoegd gezagen maken gebruik van de LVBB om een vastgesteld besluit bekend te maken. (uit: CIM-OP).
Object ID  : 0b6c0020-c0c8-4ffaa-ee20-0c47b648285
Object ID_nl  : 0b6c0020-c0c8-4ffaa-ee20-0c47b648285
Original ID  : id-0b6c0020c0c84ffaaee200c47b648285
Semanticsearch  : bekendmaking
ArchiMate-views  : 
Relaties  :