debiteur

ArchiMate-element debiteur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-03468961-1891-4cf4a-1a69-c0f21d43b59
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : debiteur
Documentatie  : Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan het waterschap op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door het waterschap. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever.
Object ID  : 03468961-1891-4cf4a-1a69-c0f21d43b59
Object ID_nl  : 03468961-1891-4cf4a-1a69-c0f21d43b59
Original ID  : id-0346896118914cf4a1a69c0f21d43b59
Semanticsearch  : debiteur
ArchiMate-views  : 
Relaties  :