Strategisch risicomanagementmodel

ArchiMate-modellen > WILMA kennismodel > Views > Strategisch risicomanagementmodel
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
ArchiMate-view Strategisch risicomanagementmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAkennismodel/id-f38ca17e-4ab3-45d0a-617c-a49f4d091ca
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Strategisch risicomanagementmodel
Documentatie  : Een strategisch risicomanagementmodel stelt een architect in staat om:
  • de beleidskaders in kaart te brengen die van invloedt zijn op de risicomanagementdoelstellingen van de organisatie (bijv. CSIR en BIO);
  • de doelstellingen en principes te modelleren die afgeleid worden uit deze bleidskaders;
  • de bedreigingen te identificeren die gemanaged gaan worden;
  • de controlemaatregelen te beschrijven om de bedreigingen te mitigeren en de beveiligingsdoelstellingen te realiseren, en;
  • deze te groeperen in "beveiligingsdomeinen.
Publiceren  : Wiki
Object ID  : f38ca17e-4ab3-45d0a-617c-a49f4d091ca
Object ID_nl  : f38ca17e-4ab3-45d0a-617c-a49f4d091ca
Original ID  : id-f38ca17e4ab345d0a617ca49f4d091ca
Semanticsearch  : strategisch risicomanagementmodel
Elementen  : 
Relaties  :