Dienstverleningsmodel

ArchiMate-modellen > WILMA kennismodel > Views > Dienstverleningsmodel
ArchiMate-view Dienstverleningsmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAkennismodel/id-1e993150-b5da-48ba9-b254-763e2acb78c
ArchiMate-model  : WILMA kennismodel
Label  : Dienstverleningsmodel
Documentatie  : Een dienstverleningsmodel geeft inzicht in de producten en services die samen de dienstverlening voor verschillende klantgroepen vormen. In dit modeltype gaat het om de dienstverlening zoals die aan de buitenkant zichtbaar is. Hoe bijvoorbeeld het product opgebouwd wordt uit deelproducten wordt hierin niet uitgewerkt als dat voor de buitenwereld niet van belang is.

Er zijn verschillende varianten mogelijk waarbij een deel van de aspecten of alle aspecten in samenhang worden uitgewerkt. Voorbeelden zijn de product-marktcombinaties waarbij wordt uitgewerkt welke producten aan welke klantgroepen worden aangeboden.

Bij dienstverlening modellen die bestaan uit een deel van de elementen kan het nodig zijn om afgeleide relaties te gebruiken volgens de regels van ArchiMate.
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 1e993150-b5da-48ba9-b254-763e2acb78c
Object ID_nl  : 1e993150-b5da-48ba9-b254-763e2acb78c
Original ID  : id-1e993150b5da48ba9b254763e2acb78c
Semanticsearch  : dienstverleningsmodel
Elementen  : 
Relaties  :