Waterkeringbeheercomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Waterkeringbeheercomponent
ArchiMate-element Waterkeringbeheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-fc4e09f3-876e-4b7f-9b9d-1471c60e66e7
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Waterkeringbeheercomponent
Documentatie  : Component waarmee het beheer en de toetsing van waterkeringen wordt ondersteund.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : fc4e09f3-876e-4b7f-9b9d-1471c60e66e7
Object ID_nl  : fc4e09f3-876e-4b7f-9b9d-1471c60e66e7
Original ID  : id-fc4e09f3-876e-4b7f-9b9d-1471c60e66e7
Semanticsearch  : waterkeringbeheercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :