Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverbanden

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverbanden
ArchiMate-element Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverbanden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-eeefebe0-0caa-4897-ade3-fbb43c01cb9b
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Beheren verbonden partijen & samenwerkingsverbanden
Documentatie  : Dit proces is gericht op:
  • de werkzaamheden vanuit een bestuurlijk en financieel belang in een verbonden partijEen verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het waterschap een bestuurlijk en een financieel belang heeft en is een instrument om beleid uit te voeren. om deze efficient en effectief te laten functioneren in het belang van het waterschap.
  • de samenwerking met partijen in de keten zoals gemeenten en andere overheden in het kader van bijvoorbeeld de omgevingswet.
Object ID  : eeefebe0-0caa-4897-ade3-fbb43c01cb9b
Object ID_nl  : eeefebe0-0caa-4897-ade3-fbb43c01cb9b
Original ID  : eeefebe0-0caa-4897-ade3-fbb43c01cb9b
Semanticsearch  : beheren verbonden partijen & samenwerkingsverbanden
ArchiMate-views  : 
Relaties  :