extern rapport

ArchiMate-element extern rapport
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-db501db0-ff47-4254a-f863-c1d2031177c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : extern rapport
Documentatie  : Verslag van iets dat is onderzocht of beoordeeld, ten behoeve van een externe doelgroep.
Object ID  : db501db0-ff47-4254a-f863-c1d2031177c
Object ID_nl  : db501db0-ff47-4254a-f863-c1d2031177c
Original ID  : id-db501db0ff474254af863c1d2031177c
Semanticsearch  : extern rapport
ArchiMate-views  : 
Relaties  :