belastingtarief

ArchiMate-element belastingtarief
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ccd6974f-26d9-475eb-5ece-99502e7bddc
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : belastingtarief
Documentatie  : Jaarlijks vastgestelde tarieven per belastingsoort, geldend voor alle belastingplichtigen die van een waterschap een aanslag ontvangen.
Voorbeelden  : Waterkeringszorg, gebied beneden NAP +2m., € 2,=. Per vervuilingseenheid, € 68,=.
Object ID  : ccd6974f-26d9-475eb-5ece-99502e7bddc
Object ID_nl  : ccd6974f-26d9-475eb-5ece-99502e7bddc
Original ID  : id-ccd6974f26d9475eb5ece99502e7bddc
Semanticsearch  : belastingtarief
ArchiMate-views  : 
Relaties  :