Belastingen

ArchiMate-element Belastingen
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-98d1db83-ffe4-4abbb-8841-ebb3697c8cc
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Belastingen
Documentatie  : Groepering van bedrijfsobjecten die betrekking hebben op belastingen.
Object ID  : 98d1db83-ffe4-4abbb-8841-ebb3697c8cc
Object ID_nl  : 98d1db83-ffe4-4abbb-8841-ebb3697c8cc
Original ID  : id-98d1db83ffe44abbb8841ebb3697c8cc
Semanticsearch  : belastingen
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

</noinclude>