Remote sensing component

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Remote sensing component
ArchiMate-element Remote sensing component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c22187bf-4e10-492f-9943-037f0ed941b4
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Remote sensing component
Documentatie  : Component voor het verwerken en analyseren van Remote Sensing data (luchtfoto's en satellietdata).
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : c22187bf-4e10-492f-9943-037f0ed941b4
Object ID_nl  : c22187bf-4e10-492f-9943-037f0ed941b4
Original ID  : id-c22187bf-4e10-492f-9943-037f0ed941b4
Semanticsearch  : remote sensing component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :