Digitaal ontwerpencomponent (CAD)

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
ArchiMate-element Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-90db4dce-88d4-414b-bab8-2c97b5572ffc
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
Documentatie  : Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 90db4dce-88d4-414b-bab8-2c97b5572ffc
Object ID_nl  : 90db4dce-88d4-414b-bab8-2c97b5572ffc
Original ID  : id-90db4dce-88d4-414b-bab8-2c97b5572ffc
Semanticsearch  : digitaal ontwerpencomponent (cad)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :