Waterbodem- en bodembeheercomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Waterbodem- en bodembeheercomponent
ArchiMate-element Waterbodem- en bodembeheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-4d3da390-b3ba-46d0-ac81-a9ad6cea323e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Waterbodem- en bodembeheercomponent
Documentatie  : Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 4d3da390-b3ba-46d0-ac81-a9ad6cea323e
Object ID_nl  : 4d3da390-b3ba-46d0-ac81-a9ad6cea323e
Original ID  : id-4d3da390-b3ba-46d0-ac81-a9ad6cea323e
Semanticsearch  : waterbodem- en bodembeheercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :