Opstellen (beleids)plannen en programma's

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Opstellen (beleids)plannen en programma's
ArchiMate-element Opstellen (beleids)plannen en programma's
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-4b5cbcf7-3bd7-44c7-9d82-5d321e60e8d1
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Opstellen (beleids)plannen en programma's
Documentatie  : Het opstellen van strategische organisatiedoelen en het aangeven van de wijze waarop men gestelde doelen wil gaan realiseren. Het verkrijgen van een investeringsplanning en exploitatieplanning met daarin de optimale balans van kosten, prestaties en risico’s om gestelde doelen te realiseren. Hieronder valt het opstellen van strategische plannen zoals het calamiteitenbeleidsplan, relatiebeheerplan, waterbeheersplan, Strategische Assetmanagement Plannen (SAMP) en informatiebeleidsplannen. Hieronder vallen ook optimalisatiestudies in de waterketen.
WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 4b5cbcf7-3bd7-44c7-9d82-5d321e60e8d1
Object ID_nl  : 4b5cbcf7-3bd7-44c7-9d82-5d321e60e8d1
Original ID  : id-4b5cbcf7-3bd7-44c7-9d82-5d321e60e8d1
Semanticsearch  : opstellen (beleids)plannen en programma's
ArchiMate-views  : 
Relaties  :