dijkring

ArchiMate-element dijkring
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-45032dd9-3ccc-41468-e4ff-319d92c668d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : dijkring
Documentatie  : Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer, of bij een combinatie daarvan.
Bron  : https://www.aquo.nl/index.php/Id-5560cc37-6ab8-4f9a-bce4-2907e0066b81
Object ID  : 45032dd9-3ccc-41468-e4ff-319d92c668d
Object ID_nl  : 45032dd9-3ccc-41468-e4ff-319d92c668d
Original ID  : id-45032dd93ccc41468e4ff319d92c668d
Semanticsearch  : dijkring
ArchiMate-views  : 
Relaties  :