Id-060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6

ArchiMate-modellen > WILMA > AggregationRelationships > Id-060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6
ArchiMate-relatie Id-060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Behandeling bezwaar & beroep (BusinessFunction)
Naar  : Behandelen bezwaar (BusinessProcess)
Object ID  : 060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6
Object ID_nl  : 060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6
Original ID  : id-060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6
Semanticsearch  : id-060270df-968a-44d6-af36-fcba68ac25d6
ArchiMate-views  :