Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken
ArchiMate-element Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-cec4307e-fbb8-4ef88-35e4-b126e0d9ec5
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken
Documentatie  : Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : cec4307e-fbb8-4ef88-35e4-b126e0d9ec5
Object ID_nl  : cec4307e-fbb8-4ef88-35e4-b126e0d9ec5
Original ID  : id-cec4307efbb84ef8835e4b126e0d9ec5
Semanticsearch  : afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling bezwaren, beroepen en verzoeken Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverl- ening Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot een besluit (bv. vergunning, maatwerkvoorschrift of handhavingsmaatregel) van het bevoegd gezag. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar Dit bedrijfsproces betreft het verweren van het bevoegd gezag in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. (BusinessProcess) Verweren in beroep Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het opleggen van een sanctie is een formeel besluit en staat open voor bezwaar en/of beroep. (TriggeringRelationship) 25 Het verlenen of weigeren van een vergunning, en het opleggen van maatwerkvoorschriften is een formeel besluit dat open staat voor bezwaar en/of beroep. (TriggeringRelationship) 26 AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 14-06-2021 16:18:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:18:49 CEST