KLIC-component

ArchiMate-element KLIC-component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-02759196-817e-433c-9938-bb03364a85f7
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : KLIC-component
Documentatie  : Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 02759196-817e-433c-9938-bb03364a85f7
Object ID_nl  : 02759196-817e-433c-9938-bb03364a85f7
Original ID  : id-02759196-817e-433c-9938-bb03364a85f7
Semanticsearch  : klic-component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :