04

ArchiMate-relatie 04
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0086e327-798e-4108-890c-a6fce141866c
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Ontwikkelen AMvB’s en Omgevingsregeling (BusinessProcess)
Naar  : Beleidsontwikkkeling & regelgeving (BusinessFunction)
Label  : 04
Documentatie  : Door het Rijk vastgestelde AMVB’s en het Omgevingsbesluit zijn kaderstellend bij de het ontwikkelen/wijzigen van omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, projectbesluiten en omgevingsverordeningen/plannen/leggers/peilbesluiten.
Object ID  : 0086e327-798e-4108-890c-a6fce141866c
Object ID_nl  : 0086e327-798e-4108-890c-a6fce141866c
Original ID  : id-0086e327-798e-4108-890c-a6fce141866c
Semanticsearch  : 04
ArchiMate-views  :