Stijlgids Applicatiefuncties en -componentenmodel

Applicatiefuncties met referentiecomponenten

Door referentiecomponenten nadrukkelijk te verbinden met de applicatiefuncties uit het applicatiefunctiemodel ontstaat een functionele afbakening per referentiecomponent.

Voorbeelden


Modellering
Element Beschrijving ElementtypeNaamgevingsconventie Voorbeeld
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent.ApplicationFunctionZelfstandig naamwoordDocumentcreatie
Referentiecomponent Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.ApplicationComponentZelfstandig naamwoord eindigen met 'component'Bezwaarcomponent, Zaaksysteemcomponent, Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent