Stijlgids Bedrijfsfunctie- en -objectenmodel

Bedrijfsfunctie- en -objectenmodel

Bedrijfsfuncties zijn een clustering van werkprocessen. Binnen deze werkprocessen worden bepaalde gegevens gecreëerd. Voor een goede informatiehuishouding is het belangrijk dat het eigenaarschap van gegevens is belegd. Het eigenaarschap van bedrijfsfuncties en gegevens is nauw aan elkaar gerelateerd; de eigenaar van een bedrijfsfunctie (voor zover deze is benoemd) is in veel gevallen ook de logische eigenaar van de gegevens die worden gecreëerd in de bedrijfsfunctie. Het bedrijfsfunctie- en -objectenmodel geeft een overzicht van deze relatie tussen bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten.

Voorbeelden


Modellering
Element Beschrijving ElementtypeNaamgevingsconventie Voorbeelden
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een samenhangde verzameling activiteiten waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden.BusinessFunctionDichtbij de taal van de business
Bedrijfsobject Dingen die vanuit bedrijfsperspectief relevant zijn en waar informatie over vastgelegd wordt.BusinessObjectZelfstandig naamwoord
Bedrijfssubfunctie Een bedrijfssubfunctieEen bedrijfssubfunctie is een bedrijfsfunctie die onderdeel uitmaakt van een andere bedrijfsfunctie. is een clustering van werkprocessen waarvoor vergelijkbare expertise en resources ingezet worden.BusinessFunctionZelfstandig naamwoord
Domeingroep Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruiktGrouping