Stijlgids Applicatiefunctiemodel

Applicatiefunctiemodel

Het applicatiefunctiemodel bevat groeperingen van applicatiefunctionaliteit die een organisatie nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Onder een applicatiefunctie verstaan we met elkaar samenhangende functionaliteit (geautomatiseerd gedrag) die wordt geboden door een applicatie(component). Applicatiefuncties worden primair gevormd door de functionaliteit die ze aanbieden en de gegevens die zij beheren. Het model beschrijft deze applicatiefuncties op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.

Voorbeelden


Modellering
Element Beschrijving ElementtypeNaamgevingsconventie Voorbeeld
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent.ApplicationFunctionZelfstandig naamwoordDocumentcreatie
Domeingroep Een domeingroep is een afgebakende groep elementen die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruiktGrouping