Bedrijfsstrategie

Beleid[bewerken]


Het beleid ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaat over:

Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Welke afspraken zijn er gemaakt binnen het waterschap over hoe we met data omgaan? Stem met elkaar af welke principes binnen het waterschap worden gebruikt ten behoeve van gegevensmanagement Principes en standaarden
Heb ik overzicht in de samenhang tussen strategische doelen en gegevensmanagement? Voer het gesprek over de samenhang tussen strategische doelen en gegevensmanagement en leg deze samenhang vast conform het vijflagenmodel van de NORA Praatplaat 5-lagenmodel
Is er een dataeigenaar benoemd? Benoem per proces binnen het waterschap een eigenaar van de data Rol, taken en verantwoordelijkheden Proces/Data-eigenaar Gegevensmanagement
Benoem soorten gegevensregistraties, stel ze vast en wijs een ‘eigenaar’ aan. Denk hierbij aan de diverse basisregistraties waar de organisatie bronhouder van is, aan eventuele kernregistraties en taakregistraties Zijn de soorten gegevensregistraties benoemd? Overzicht gegevensverzamelingen
Streef naar ‘eenmalige inwinning en meervoudig gebruik’ van gegevens, stel hiervoor procedures op en zet ICT-hulpmiddelen in Is er binnen het waterschap sprake van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van gegevens? AP 03. Een authentieke bron
Regel de distributie van gegevens, inclusief het vastleggen van bijbehorende procedures, afspraken en technische maatregelen zoals logging Is de distributie van gegevens geregeld? Zie proces gegevensdistributie  ????
Het waterschap heeft een kwaliteitsplan Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau het kwaliteitsplan af Hoe om te gaan met datakwaliteit en hoe dit in te richten, leest u in een Data Kwaliteitsplan. Het programma Datastromen van Het Waterschapshuis geeft invulling aan een best practice hiervan.