Hoofdpagina

WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur):

 • Is een richtinggevend en sturend instrument voor het inrichten van de informatiehuishouding van de waterschappen.
 • Bestaat uit modellen die inzicht geven in de functies en informatievoorziening van de waterschappen.
 • Beschrijft de belangrijkste eisen die waterschappen stellen aan hun (gezamenlijke) processen en informatievoorziening.
Het bewerken van de inhoud wordt gecoördineerd door Het Waterschapshuis. De WILMA werkt niet met aparte publicatieversies, maar publiceert wijzigingen direct.
Samen werken aan de WILMA
 • Agenda Ook dit voorjaar is er weer een aantal bijeenkomsten waarin we samen werken aan de WILMA. Zo zijn er tot de zomer van 2020 al iedere vijf weken bijeenkomsten gepland voor de community Actualisatie en de community Waterketen, iedere zes weken voor de community Omgevingswet en de community Informatieveiligheid en iedere zeven weken voor de community Gegevensmanagement. Check hier de data!
 • Nieuws

  Er is hard gewerkt aan de content van WILMA Online. Heb jij de nieuwe content al eens bekeken? Of wat er allemaal al te vinden is op WILMA Online? Interessante pagina's om eens rond te neuzen zijn bijvoorbeeld:

  • Onder Architectuur / Bedrijfsarchitectuur / Bedrijfsfuncties en Standaarden
  • Onder Architectuur / Informatiearchitectuur / Referentiecomponenten
  • Onder Thema's / Actualisatie WILMA, Omgevingswet, Gegevensmanagement en Informatieveiligheid
  • Onder Instrumenten / Kennismodel
  • Onder Instrumenten / Architectuurmodellen


  En verder: berichten over het verschijnen van de Architectuurdocumenten DSO (OGAS en GAS'en), de eindrapportage DUTO-scan 3 van de DSO-LV, nieuwe content op WILMA Online, een oproep voor deelnemers aan de verschillende communities en nog veel meer.
 • Discussieborden

  Er zijn drie nieuwe discussies gestart. Alle drie aangaande Gegevensmanagement, één met als titel "Bronvermelding", één met de titel "Omgekeerde volgorde" en één met de titel "Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen". Heb jij hier ideeën over en wil je meepraten? Reageer dan vooral in dit topic.

  Verder zijn er nog discussies gaande over het thema Omgevingswet met als titel "Applicatiereferentiecomponenten", een andere discussie betreft de referentiecomponenten: "Bestuur- en Raadsinformatiecomponent".

  Heb jij een vraag of opmerking? Deel deze hier zodat we door samen te werken de WILMA kunnen verbeteren.
 • Blogs Elke maand verschijnt hier een nieuwe blog online van mensen, die hun inzichten met betrekking tot de WILMA graag delen. De nieuwste blog is van Victorine Binkhorst, die vertelt over een van de nieuwe ontwikkelingen die op de waterschappen afkomt, de Wet open overheid.