Verbetervoorstellen bedrijfsfuncties verwerkt

14 maart 2024Collega-architect Arjan Roorda (waterschap Noorderzijlvest) heeft een aantal verbetervoorstellen gedaan. Deze zijn verwerkt.

Collega-architect Arjan Roorda (waterschap Noorderzijlvest) heeft een aantal verbetervoorstellen gedaan met betrekking tot de bedrijfsfuncties in de WILMA. Deze zijn beoordeeld door de architectuurboard. De voorstellen die zijn goedgekeurd zijn verwerkt:

  • "Toetsing en advisering" is "Plantoetsing en advisering" geworden. Dit geeft duidelijker aan dat het hier het toetsen van ruimtelijke plannen betreft.
  • "Subsidieverlening" is toegevoegd. "Regulering" is omgedoopt tot "Regulering en Stimulering". Hiermee heeft het stimuleren van positieve maatregelen middels subsidies een plek gekregen.
  • "Financiën" is hernoemt tot "Financieel management" om qua naamgeving in lijn te komen met functies als "Inkoop- en contractmanagement" en "Personeelsmanagement".

Zie ook: Alle nieuwsberichten