Werken met behulp van architectuur

De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Architectuur biedt voordelen in de vorm van:

  • Het bieden van overzicht en inzicht zodat de informatievoorziening en dienstverlening efficiënter en effectiever verlopen en meer sturing kan worden gegeven aan de organisatie. Een basis voor beleid, controle en benchmarking.
  • Grip op verandering: een navigatiesysteem voor de organisatie.
  • Het ondersteunen van samenwerking door het faciliteren van bijvoorbeeld een gezamenlijk begrippenkader, een gezamenlijke taal en onderlinge afspraken
  • Daarnaast biedt de WILMA een uitgangspunt voor waterschappen om de eigen enterprise architectuur op te baseren.
  • Toetsingskader voor volledigheid en kwaliteit
  • Criteria voor investeringen
  • Referentiekader voor Informatieplan- en applicatie ontwikkeling