Werken met behulp van architectuur

De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Architectuur biedt voordelen in de vorm van:

  • Het bieden van overzicht en inzicht zodat de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en dienstverlening efficiënter en effectiever verlopen en meer sturing kan worden gegeven aan de organisatie. Een basis voor beleid, controle en benchmarking.
  • Grip op verandering: een navigatiesysteem voor de organisatie.
  • Het ondersteunen van samenwerking door het faciliteren van bijvoorbeeld een gezamenlijk begrippenkader, een gezamenlijke taal en onderlinge afspraken
  • Daarnaast biedt de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. een uitgangspunt voor waterschappen om de eigen enterprise architectuur op te baseren.
  • Toetsingskader voor volledigheid en kwaliteit
  • Criteria voor investeringen
  • Referentiekader voor Informatieplan- en applicatie ontwikkeling


Samenhang Digikompas, Basis op orde en WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.

In de praktijk blijkt Enterprise Architectuur een uitermate geschikt hulpmiddel voor het management om kwalitatief hoogwaardige beslissingen te nemen, waardoor het risico op foute beslissingen wordt gereduceerd. Enterprise Architectuur geeft namelijk inzicht in de samenhang van de organisatie en de manier waarop bedrijfsprocessen, applicaties‐informatie en infrastructuur zijn georganiseerd, en hoe deze gerelateerd zijn aan het bestaansrecht en de doelstellingen van de organisatie.

Doordat met Enterprise Architectuur een consistent overzicht ontstaat, is het een elementair stuurmiddel van de organisatie, en voorziet daarmee in de informatiebehoeften van alle belanghebbenden. Daarmee wordt kennis gecreëerd om beslissingen ten aanzien van sturing te nemen. Met Enterprise Architectuur ontstaat dus eenduidig kennismodel waarmee integraal door de business gestuurd kan worden.

Maar hoe werkt dat nu in WiLMA? De overkoepelende programma’s Digikompas en “Basis op orde” zijn met elkaar verbonden doordat doelstellingen en de invulling daarvan geconcretiseerd zijn. In WiLMA is per doelstelling gedefinieerd wat de basisprincipes zijn waar onderliggende programma’s en projecten aan moeten voldoen om hier aansluiting mee te houden en waarop gestuurd dient te worden.

In onderstaand overzicht worden de verbanden getoond.

In dit overzicht wordt de samenhang getoond tussen Digikompas met de 5 uitgangspunten: toegankelijk, alert reageren, samenwerken, transparant zijn en betrouwbaar zijn; Basis op orde met de corresponderende 5 uitgangspunten: digitale dienstverlening op orde, organisatie op orde, samenwerking op orde, informatie op orde, informatiebeveiliging en privacy op orde; en de WILMA met de corresponderende 18 uitgangspunten voor de waterschappen