Enterprise architectuur

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > Enterprise architectuur
ArchiMate-element Enterprise architectuur
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMA/id-45f07cf0-a6fd-4a58b-3f0c-b6f74d2d618
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Enterprise architectuur
Documentatie  : Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 45f07cf0-a6fd-4a58b-3f0c-b6f74d2d618
Object ID_nl  : 45f07cf0-a6fd-4a58b-3f0c-b6f74d2d618
Original ID  : id-45f07cf0a6fd4a58b3f0cb6f74d2d618
Semanticsearch  : enterprise architectuur
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het werken onder enterprise architectuur doorvoeren binnen de organisatie (BusinessProcess) Ontwikkelen enterprise architectuur Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie. (BusinessObject) architectuur Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en architectuur Bepalen en beschrijven van richtinggevende uitspraken/kaders, standaarden, regels, richtlijnen, schema's die richting geven aan de ontwikkeling van processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie, met de focus op samenhang. (BusinessProcess) Bepalen randvoorwaar- den Principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie. (BusinessObject) architectuur Het vaststellen en sturen op het gewenste volwassenheidsniveau van enterprise architectuur binnen de organisatie . (BusinessProcess) Bepalen organisatievol- wassenheid Overzicht van de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. (BusinessObject) organisatiemo- del Document dat als hulpmiddel bij een project wordt ingezet om veranderingen van A naar Beter te faciliteren. (BusinessObject) Project Start Architectuur (PSA) CompositionRelationship AccessRelationship - W CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship - W CompositionRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 18-09-2023 09:03:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 09:03:55 CEST