beroep

ArchiMate-element beroep
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c8ed83c9-7326-4aecb-ce74-1b856b4859f
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : beroep
Documentatie  : Verzoek van een belanghebbende aan een rechter om een bestuursorgaan op te dragen een beslissing te herzien.
Object ID  : c8ed83c9-7326-4aecb-ce74-1b856b4859f
Object ID_nl  : c8ed83c9-7326-4aecb-ce74-1b856b4859f
Original ID  : id-c8ed83c973264aecbce741b856b4859f
Semanticsearch  : beroep
ArchiMate-views  : 
Relaties  :