Id-5560548c-dc3c-43c8-855e-ff75a1c2a962

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet > Vormen > Id-5560548c-dc3c-43c8-855e-ff75a1c2a962
ArchiMate-vorm Id-5560548c-dc3c-43c8-855e-ff75a1c2a962
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-5560548c-dc3c-43c8-855e-ff75a1c2a962
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Geraakte bedrijfsfuncties Omgevingswet
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-827b64ba-c387-4d9c-b365-ad0aef7db3c9
ArchiMate-element  : Vaarwegennetbeheer (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 737
Y-coördinaat  : 988
Z-coördinaat  : 27
Breedte  : 722
Hoogte  : 137
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #feffff64
Vulkleur  : #ffffbf64
Lettertype  : fontname:Calibri;fontsize:12;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-5560548c-dc3c-43c8-855e-ff75a1c2a962
Semanticsearch  : id-5560548c-dc3c-43c8-855e-ff75a1c2a962