bevoegd gezag

ArchiMate-element bevoegd gezag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-022c6326-fc2c-4c88b-386b-9175d8a8ce1
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : bevoegd gezag
Documentatie  : Het overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit in relatie tot een wet.
Object ID  : 022c6326-fc2c-4c88b-386b-9175d8a8ce1
Object ID_nl  : 022c6326-fc2c-4c88b-386b-9175d8a8ce1
Original ID  : id-022c6326fc2c4c88b386b9175d8a8ce1
Semanticsearch  : bevoegd gezag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :