Id-0bc30cce-9b32-4de4-b201-51e378d03b34

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsfuncties en -processen Omgevingswet > Vormen > Id-0bc30cce-9b32-4de4-b201-51e378d03b34
ArchiMate-vorm Id-0bc30cce-9b32-4de4-b201-51e378d03b34
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0bc30cce-9b32-4de4-b201-51e378d03b34
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties en -processen Omgevingswet
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-a41cd8ce-88fa-4560-b82c-6027a8a5c965
ArchiMate-element  : Ontwikkelen waterbeheerprogramma (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 178
Y-coördinaat  : 108
Z-coördinaat  : 27
Breedte  : 132
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0bc30cce-9b32-4de4-b201-51e378d03b34
Semanticsearch  : id-0bc30cce-9b32-4de4-b201-51e378d03b34