Aansluiten op veranderportfolio

Binnen een organisatie is doorgaans sprake van een (groot) aantal ontwikkelingen op allerlei gebied die min of meer gelijktijdig plaatsvinden. Sommige van deze ontwikkelingen zijn afhankelijk van elkaar. Van belang is de aansluiting op het veranderportfolio, architectuur is namelijk het stuurinstrument om de inhoudelijke coördinatie van ontwikkelingen vorm te geven. Architectuur moet dan uiteraard wel hiervoor gehanteerd worden.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Aansluiting op veranderportfolio Geen aansluiting Inhoudelijke sturing per project Inhoudelijke afstemming tussen projecten Strategisch portfoliomanagement
Architectuur wordt niet gerelateerd aan de besturing van de veranderinitiatieven in de organisatie. Architectuur wordt als leidraad gebruikt om projecten inhoudelijk te sturen qua afbakening en hoog niveau ontwerpkeuzes. Voordat een project wordt gestart, wordt bekeken hoe het inhoudelijk past binnen de al lopende en geplande ontwikkelingen. Dubbel werk wordt voorkomen. Architectuur wordt bij uitstek gebruikt in de besturing van het geheel aan projecten. Met behulp van (domein)architecturen worden projecten afgebakend en wordt geborgd dat de resultaten van de verschillende projecten op elkaar aansluiten. Architectuur draagt bij aan de integrale afstemming tussen alle lopende en geplande projecten. Op basis van architectuur worden veranderingen en ontwikkelwerkzaamheden over projecten verdeeld. Op strategisch niveau wordt een enterprise architectuur onderhouden die in het portfoliomanagement actief gebruikt wordt om veranderingen een plek te geven en te bundelen in een samenhangend portfolio van veranderingsinitiatieven. Architecten zijn betrokken bij het opstellen van de strategische doelstellingen van een veranderportfolio.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
Hollandse Delta
Hollands Noorderkwartier
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Vallei en Veluwe
Noorderzijlvest
Fryslân
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Waternet
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Hunze en Aas
AansluitenOpVeranderportfolio.png