project

ArchiMate-element project
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-bd334e7a-44f5-49659-23cd-dc6a32faee6
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : project
Documentatie  : Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
Bron  : https://hora.surf.nl/index.php/Id-e26bcf14-5986-3c10-0d1d-7e418a6f666f
Object ID  : bd334e7a-44f5-49659-23cd-dc6a32faee6
Object ID_nl  : bd334e7a-44f5-49659-23cd-dc6a32faee6
Original ID  : id-bd334e7a44f54965923cddc6a32faee6
Semanticsearch  : project
ArchiMate-views  : 
Relaties  :