WILMA en informatiemanagers

Voor het creëren van overzicht en samenhang is goede communicatie met stakeholders essentieel. Een architectuur draait niet alleen om principes en modellen, maar het gaat erom werkbare oplossingen te bieden.
WILMA helpt bij advisering en voorbereiding op samenhangend bestuur, koers bepalen en vasthouden.

  1. Biedt instrumenten ter ondersteuning van werken met architectuur.
  2. Helpt standpunten uit te wisselen, te begrijpen en er over in dialoog te gaan.
  3. Geeft kaders voor convergentie en consensus.
  4. Middel om veranderingen te sturen en te ondersteunen.
  5. Beperkt risico op desinvesteringen en haperende informatievoorziening.
  6. Levert methoden, principes, standaarden en voorzieningen, die onderling consistent zijn en sector breed geaccepteerd.
  7. Levert concrete practices.