software

ArchiMate-element software
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-c82e7c05-dac8-4e9a9-1036-9b716f9b8e7
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : software
Documentatie  : Een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
Bron  : https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-a9ea9091-fb98-4141-9513-1e7d4ca37848
Object ID  : c82e7c05-dac8-4e9a9-1036-9b716f9b8e7
Object ID_nl  : c82e7c05-dac8-4e9a9-1036-9b716f9b8e7
Original ID  : id-c82e7c05dac84e9a910369b716f9b8e7
Semanticsearch  : software
ArchiMate-views  : 
Relaties  :