Kwaliteit

Userstory


De zingeving van gegevenskwaliteit voor de waterschappen is samengevat in de volgende userstories:

Als waterschap…

  • … wil ik invulling gegeven aan de gezamenlijke bestuurlijke ambitie om klaar te zijn voor de ‘open data’-toekomst en aan te sluiten bij de sector;
  • … wil ik er voor zorgen dat álle beschikbare gegevens over beheergebieden van ons waterschap snel én gestandaardiseerd beschikbaar is voor iedereen;
  • … wil ik data van ons waterschap kunnen vertalen naar een uniforme taal binnen de standaarden die er zijn;
  • … wil ik in staat zijn om met andere waterschappen gezamenlijk data te kunnen uitwisselen. Door gebruik te maken van ontwikkelde voorzieningen;
  • … wil ik in staat zijn om te monitoren op kwaliteit van de data conform de gestelde kwaliteitseisen;
  • ... wil ik eraan werken (prioriteit stellen) om mijn kwaliteit op een bepaald niveau te krijgen.


Onderstaande afbeelding geeft de samenhang tussen gegevenskwaliteit en de bedrijfswaarden/doelstelling:

800x


Data kwaliteitsplan

Hoe om te gaan met datakwaliteit en hoe dit in te richten, leest u in een data kwaliteitsplan. Het programma Datastromen van Het Waterschapshuis geeft invulling aan een best practice hiervan.

Data Kwaliteitsplan Keten van Datastromen, versie 1.0 (PDF-bestand, 455 kB)

Data Kwaliteitsplan Keten van Datastromen, conceptversie 1.3 (PDF-bestand, 524 kB)