Discussieborden

WILMA Online is er voor en door de waterschappen. Heb jij een vraag of opmerking? Deel deze hier zodat we door samen te werken de WILMA kunnen verbeteren. Je kunt actief deelnemen als je je eerst even aanmeldt/registreert.

WILMA Architectuur

Onderdeel Discussie Status
Standaarden Geen Geen
Bedrijfsfuncties Wat wil ik zien Gesloten
Bedrijfsfuncties Conventie namen bedrijfsfuncties Gesloten
Bedrijfsfuncties Meer nadruk op effecten Actief
Referentiecomponenten Nieuwe referentie applicatiecomponenten Actief
Referentiecomponenten Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Actief
WILMA Kennismodel Landelijk of sectoraal component Gesloten
WILMA Kennismodel Veld toelichting Gesloten

WILMA Domeinarchitecturen

Onderdeel Discussie Status
Afvalwaterzuivering Geen Geen
Watersysteembeheer Geen Geen
Waterveiligheid Geen Geen

WILMA Communities

Onderdeel Discussie Status
Actualisatie WILMA geen geen
Omgevingswet Applicatiereferentiecomponenten Actief
Data delen Geen Geen
Informatieveiligheid Geen Geen
Afvalwaterketen Geen Geen

WILMA Overige

Onderdeel Discussie Status
Wet- en regelgeving geen geen