Discussieborden

WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online is er voor en door de waterschappen. Heb jij een vraag of opmerking? Deel deze hier zodat we door samen te werken de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. kunnen verbeteren. Je kunt actief deelnemen als je je eerst even aanmeldt/registreert.

WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Architectuur

Onderdeel Discussie Status
Standaarden Geen Geen
Bedrijfsfuncties Gegevensbeheer een primaire functie? Actief
Bedrijfsfuncties Conventie namen bedrijfsfuncties Gesloten
Bedrijfsfuncties Meer nadruk op effecten Gesloten
Referentiecomponenten Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Actief

WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Domeinarchitecturen

Onderdeel Discussie Status
Waterketenbeheer Bedrijfsfuncties en subfuncties afvalwaterketen Actief
Watersysteembeheer Geen Geen
Waterveiligheid Geen Geen

WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Communities

Onderdeel Discussie Status
Actualisatie WILMA geen geen
Omgevingswet Applicatiereferentiecomponenten Actief
Gegevensmanagement Bronvermelding Actief
Gegevensmanagement Omgekeerde volgorde Actief
Gegevensmanagement Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen Actief
Informatieveiligheid Geen Geen
Afvalwaterketen Geen Geen