Discussieborden

WILMA Online is er voor en door de waterschappen. Heb jij een vraag of opmerking? Deel deze hier zodat we door samen te werken de WILMA kunnen verbeteren. Je kunt actief deelnemen als je je eerst even aanmeldt/registreert.

WILMA Architectuur

Onderdeel Discussie Status
Standaarden Geen Geen
Bedrijfsfuncties Gegevensbeheer een primaire functie? Actief
Bedrijfsfuncties Conventie namen bedrijfsfuncties Gesloten
Bedrijfsfuncties Meer nadruk op effecten Gesloten
Referentiecomponenten Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Actief

WILMA Domeinarchitecturen

Onderdeel Discussie Status
Afvalwaterzuivering Bedrijfsfuncties en subfuncties afvalwaterketen Actief
Watersysteembeheer Geen Geen
Waterveiligheid Geen Geen

WILMA Communities

Onderdeel Discussie Status
Actualisatie WILMA geen geen
Omgevingswet Applicatiereferentiecomponenten Actief
Gegevensmanagement Bronvermelding Actief
Gegevensmanagement Omgekeerde volgorde Actief
Gegevensmanagement Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen Actief
Informatieveiligheid Geen Geen
Afvalwaterketen Geen Geen