Contact

De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. kent verschillende themagroepen/communities. U kunt via één van de discussieborden contact opnemen. Heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen via onderstaand adres.

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

T: 033 460 3100
E: wilma@hetwaterschapshuis.nl