Bedrijfsfuncties Watersystemen

Element Beschrijving Elementtype
Bediening watersysteem Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeldBusinessFunction
Bouw en inrichting watersysteem Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteemBusinessFunction
Monitoring watersysteem Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken.BusinessFunction
Onderhoud watersysteem het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengenBusinessFunction
Watersysteembeheer Het er voor zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater voldoen aan de gestelde normen.BusinessFunction