Bedrijfsfuncties Watersystemen


Element Beschrijving Elementtype
Bediening watersysteembeheer Het operationeel in bedrijf houden van de installaties of kunstwerken waarmee het watersysteem wordt geregeld BusinessFunction
Bouw en inrichting watersysteembeheer Het tijdig uit laten voeren van vernieuwingen van het watersysteem BusinessFunction
Monitoring watersysteembeheer Het bewaken van en rapporteren over de hoeveelheid water en waterkwaliteit en de staat van het watersysteem met daarin opgenomen kunstwerken. BusinessFunction
Onderhoud watersysteembeheer het tijdig uit laten voeren van maatregelen die de kwaliteit van het watersysteem op peil houden of brengen BusinessFunction
Watersysteembeheer De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. BusinessFunction