Afstemming met de bestaande situatie

Architectuur wordt vaak geassocieerd met een gewenste situatie: de zogenaamde doelsituatie. De meeste organisaties hebben echter ook te maken met een bestaande situatie, die historisch zo gegroeid is (en vaak niet onder architectuur). Het is met het oog op de toepasbaarheid van de architectuur belangrijk om te beseffen dat er een bestaande situatie is met zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Als deze relatie met de bestaande situatie genegeerd wordt, bestaat het risico dat de organisatie weinig kan met de mooie toekomstbeelden van de architectuur.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B
Relatie met bestaande situatie Alleen bestaand of alleen toekomst Aandacht voor bestaand en toekomst Toekomst en bestaand in samenhang
Architectuur schetst alleen de bestaande situatie of alleen de gewenste situatie van de toekomst. Het is aan de projecten/ontwikkelteams om de relatie tussen bestaand en toekomst te maken. De architectuur schetst niet alleen het gewenste toekomstbeeld, maar besteedt ook aandacht aan de bestaande situatie (bestaande processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur) en hoe daarmee om te gaan. Er is beleid geformuleerd voor de bestaande situatie (uitvoeren van verschillende soorten onderhoud, wat vervangen en uitfaseren etc). Er zijn richtlijnen voor het beheer van systemen die niet passen binnen de gewenste situatie. Er is geen overkoepelend plan om van A naar B te komen. Er is een actuele beschrijving van de huidige situatie. De architectuur adresseert toekomst en bestaand in samenhang. De architectuur geeft inzicht in de mogelijkheden hoe te komen van de bestaande situatie tot de gewenste situatie. Architectuur biedt richtlijnen voor deze migratie. Daarbij zijn duidelijk verschillende planningshorizons onderscheiden (bijv. dit jaar, volgend jaar, binnen 3 jaar).
Niveau waterschappen Brabantse Delta
de Dommel
de Stichtse Rijnlanden
Hollandse Delta
Delfland
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Zuiderzeelanden
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
Rivierenland
Waternet
Drentse en Overijsselse Delta
Rijn en IJssel

5. relatie met bestaande situatie.jpg