Afspraken

Userstory


Als waterschap wil ik een overzicht hebben van de afspraken die er zijn met betrekking tot gegevensmanagement, zodat ik als waterschap weet waaraan ik mij kan (dien te) conformeren.