Waterveiligheid


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag WaterveiligheidOrganisatorische laag WaterveiligheidInformatielaag WaterveiligheidApplicatielaag WaterveiligheidNetwerklaag WaterveiligheidSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


Binnen het waterschap is waterveiligheid één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "droge voeten" kan worden uitgevoerd en Nederland door middel van dijken en waterkeringen tegen overstromingen is beschermd.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt waterveiligheid ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het functioneren van waterveiligheid. Hiermee kunnen beslissingen worden genomen, die samenhangen met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties.

Heb je vragen of wil je meedenken over Waterveiligheid, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

In de bijeenkomst van 6 april jl. is gesproken over:

  1. Uitwerking organisatielaag
  2. Bedrijfsobjecten waterveiligheid
  3. Rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen waterveiligheid
  4. Referentiecomponenten en applicatiefuncties
BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentieiedere vier weken Vergaderdata
  • di 4 mei 2021
  • di 1 juni 2021
  • di 29 juni 2021
Leden o.a.