Rapportages

Stel per gegevensset vast hoe je zult monitoren en rapporteren over het behaalde resultaat ten opzichte van de daarvoor geldende norm. Voortgangsrapportages/managementinformatie op kpi’s. Ook is aan deze check (in de PDCA-cyclus op het hoe) vorm te geven via bijvoorbeeld periodieke bestandsvergelijkingen. Daarnaast is de terugmelding een uitermate krachtig kwaliteitsmiddel. Het is een zelfreinigend mechanisme: elke afnemer is verplicht om terugmeldingen te doen, de bronhouder is verplicht om de terugmeldingen te onderzoeken.

Omdat de kwaliteit van gegevens/informatie invloed heeft op de tevredenheid van de afnemers is het noodzakelijk om de kwaliteit te borgen, monitoren en hierover te rapporteren.

Voorbeeld KwaliteitvanInformatie.jpg


  • Heeft een waterschap hier een voorbeeld van een rapportage? Wie?
  • Hoe ziet het proces van kwaliteitsborging eruit?