WILMA Softwarecatalogus is live

26 juni 2020

Op vrijdag 26 juni is de Wilma Software catalogus in productie genomen. De WSWC draagt bij aan het spreken van dezelfde taal en het bevorderen van de onderlinge verbinding/samenwerking tussen de waterschappen.De afgelopen maanden is er door het projectteam WSWC, leverancier ArchiXL en de eerste vier waterschappen die zijn aangesloten (Delfland, Noorderzijlvest, Hollandse Delta en De Stichtse Rijnlanden) hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken.

De eerste vier waterschappen hebben nu de mogelijkheid om onderling eenvoudig en op snelle wijze inzicht te krijgen in elkaars applicatielandschap, deze te vergelijken en contacten te leggen om eventueel samen te werken richting aankopen en leveranciers. Daarnaast kan de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus helpen bij het nemen van strategische keuzes. Aan leveranciers van softwareapplicaties biedt de Wilma Softwarecatalogus de gelegenheid om hun eigen applicaties te positioneren en te promoten.

De komende tijd zullen wij als projectteam onze weg vervolgen om de overige waterschappen aan te laten sluiten.

Al met al is deze livegang een mooie eerste stap waar we best trots op zijn.

WILMA Softwarecatalogus

Zie ook: Alle nieuwsberichten